Podmínky soutěže “Soutěž o 2x dripper a 1x hrnek”

Soutěž není žádným způsobem spojená se společností Facebook, není jí organizováná ani podporována. Informace o účastnících soutěže nejsou poskytovány společnosti Facebook, ale společnosti GourmetKava s.r.o., Za Kapličkou 1246, 54701 Náchod, jako správci stránky @GourmetKava na sociální síti Facebook. Informace získané od účastníků soutěže budou použity výhradně pro účely dané soutěže. Za obsah soutěže není odpovědná společnost Facebook, ale výhradně její pořadatel.

1. Pořadatelem soutěže s názvem „Soutěž o 2x dripper a 1x hrnek“ (dále jen „soutěž“) je:

GourmetKava s.r.o., Za Kapličkou 1246, 54701 Náchod

2. Termín a místo konání

Soutěž probíhá od 1.4. 2022 do 15.4. 2022 prostřednictvím sociální sítě Facebook na stránce @GourmetKava

3. Podmínky účasti v soutěži

Účastníkem může být pouze fyzická osoba starší než 18 let s adresou

pro doručování na území České nebo Slovenské republiky (dále jen „soutěžící“ nebo „účastník soutěže“).

Podmínky účasti v soutěži jsou následovné:

Soutěžící se zapojí do soutěže, pokud v čase konání soutěže přídá ke příspěvku („post“) uspořádatele na Facebook profile @GourmetKava relevantní odpověď do komentáře, odpovídající podmínkám, a to napsat, jaký zpúsob přípravy kávy oblibuje daná osoba nejvíce + označit osobu v komentáři. Účast v soutěži není podmíněná nákupem výrobků nabízených na webu www.gourmetkava.cz

4. Vyhodnocení soutěže a výhra

Posouzení splnění podmínek účasti v soutěži je při každém soutěžícím výhradně v kompetenci pořadatele.Výherce musí splnit podmínky soutěže.

Výběr výherců  se uskutoční bez přítomnosti veřejnosti. Počet výher je omezen na 3. Výhrou pro prvního výherce je 1x keramický dripper, výhrou pro druhého výherce je 1x keramický dripper a výhrou pro třetího výherce je 1x termo hrnek. Výherci budou vyhlášeni na Facebooku a budou upozornění prostřednictvím komentáře pod příspěvkem soutěže, kde budou vyzváni poskytnou nám zprávu s kontaktními informacemi pro zaslání výhry. V případě, že výherce zprávu nezašle do 5 dnů, ztrácí nárok na výhru.

6. Osobní údaje

Suoutěžící svojí účasti uděluje pořadateli jako provoznímu v souladu s ustanovením § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů souhlas se zpracováním všech poskytnutých osobnyích údajů v rozsahu jméno, příjmení, korešpondenční adresa, emailová adresa a telefonický kontakt během celé doby trváni soutěže, a to na účel provozování soutěže (napr. Realizace soutěže, odevzdání a převzetí výhry).

Pořadatel tímto vyhlašuje, že osobní  údaje použije výhradně na výš uvedené účely. Osobní údaje nebuduou zveřejňovány a dále využívany.