Spätný odber vyslúžilých elektrozariadení / batériíZakladáme si na ohľaduplnom správanie voči životnému prostrediu, a preto vám prinášame možnosti, ako jednoducho a bezplatne odovzdať svoje vyslúžilá elektrozariadenia / batérie.

Spotrebiteľ má v systéme nakladania s elektrospotrebičmi a batériami zásadnú úlohu. On je tým, kto sa rozhoduje, čo urobí so starým spotrebičom. Stará a nepotrebná elektrozariadenia a batérie nepatria do kontajnerov na komunálny odpad.

Spotrebiteľ musí byť informovaný symboly nižšie, že príslušné elektrozariadení / batérie nepatria do komunálneho odpadu. Sú tak označené všetky nová elektrozariadenia / batérie. Symbol môže byť uvedený priamo na zariadení, na jeho obale alebo v návode na použitie alebo v záručnom liste.Ako sa zbaviť starého spotrebiča / batérií?


Prečo recyklovať?


Nielen elektrozariadenia, ale aj batérie a akumulátory obsahujú mnoho recyklovateľných kovov ako je napríklad zinok, železo, mangán, nikel, kadmium alebo olovo. Niektoré z týchto látok sú zároveň veľmi nebezpečné pre životné prostredie a zdravie človeka a to najmä ortuť, olovo a kadmium. Vybrané batérie sú často označené symbolom chemického prvku, ktorý obsahujú (Pb, Cd, Hg). Odovzdaním batérií a elektrozariadenia na miesto spätného odberu tak najmä vďaka recyklácii materiálu šetríme primárne zdroje surovín a zároveň chránime naše životné prostredie pred prípadným neodborným nakladaním.