>> Kúpte si bezkofeínovú kávu v našom e-shope, ponúkame 100% Arabicu z Kolumbie Zrnková bezkofeínová káva <<

Bezkofeínová káva pre tehotné aj osoby s vysokým tlakom

Ak patríte medzi osoby, ktoré sa kvôli zdravotným problémom, tehotenstvo, či iným dôvodom zriekajú klasickej kávy s kofeínom, je pre Vás ideálnou voľbou zrnková káva bezkofeínová. Tá sa na celkovej svetovej spotrebe kávy podieľa zhruba 10%.

Postupy pre odstránenie kofeínu z kávy

V súčasnosti existujú dva základné postupy, ktoré z kávového zrna kofeín odstraňujú, pričom obe odstráni až 97% kofeínu. Ak si teda pripravíte šálku bezkofeínovej zrnkovej kávy (250ml) bude obsahovať od 2-12 mg kofeínu. Šálka klasické kávy obsahuje kofeínu približne 100 mg a viac.

  1. Prvá metóda je odstraňovanie kofeínu pomocou organických rozpúšťadiel. Zelené kávové zrno je naparovanie vodnou parou na účely pootvorenie, vďaka ktorému môže preniknúť rozpúšťadlo, ktoré na seba naviaže kofeín. Potom dochádza k oddeleniu zrna od rozpúšťadla s naviazaným kofeínom. Zrno je ďalej opäť niekoľkokrát naparovanie a to až dovtedy, kým nie sú odstránené posledné zvyšky rozpúšťadiel.

    Táto metóda tvorby bezkofeínovej kávy má podľa mnohých výhodu v tom, že pri nej nedochádza k výraznejšiemu ovplyvneniu chuti. Nevýhodou môže byť riziko prítomnosti chemických látok.

  2. Druhou a nákladnejšie metódou pre bezkofeínovú kávu je švajčiarsky vodný proces. Pri ňom je namiesto organických rozpúšťadiel využívané predovšetkým teplej vody a vodné pary. V nej sú kávové zrná namáčané a preplachovaná tak, aby došlo k ich otvoreniu a vylúhovanie kofeínu. Bohužiaľ pri tom dochádza ik čiastočnému vylúčeniu vonných látok. Kofeín sa z vody odstraňuje pomocou aktivovaných uhlíkových filtrov. Zrná sa potom sušia. Voda obsahujúce kofeín a vonné látky sa po odstránení kofeínu odparuje a redukuje na koncentrát, ktorým sa následne zrná postriekajú, na odsuny stratených látok, okrem kofeínu.

    Výhodou tejto metódy prípravy bezkofeínovej kávy je nevyužívanie rozpúšťadiel. Nevýhodou môže byť ovplyvnenie výslednej chuti kvôli vylúčeniu časti vonných látok pri procese dekofeinizácia.