I. Alapvető rendelkezések

A személyes adatok kezelője a személyes adatok feldolgozása során az egyének védelméről és a személyes adatok szabad mozgásáról (a továbbiakban: GDPR) az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR) 4. cikke (7) bekezdésének megfelelően a GourmetKava sro "rendszergazda").

A rendszergazda elérhetősége:

cím: GourmetKava sro Za Kapličkou 1246, 54701 Nachod Cég azonosítója: 03724034, adószám: CZ03724034

e-mail: [email protected]

telefonszám: +420 725 556 179 (O2)

Személyes adatok: az azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó összes információ; az azonosítható természetes személy olyan természetes személy, amelyet közvetlenül vagy közvetetten lehet azonosítani, különösen egy adott azonosítóra hivatkozva, például név, azonosító szám, helymeghatározási információ, hálózati azonosító vagy egy vagy több konkrét fizikai, élettani, genetikai, pszichológiai, gazdasági, kulturális vagy ennek a természetes személynek a társadalmi identitása.

Az adatkezelő nem nevezett ki adatvédelmi tisztviselőt.

II. A feldolgozott személyes adatok forrásai és kategóriái

Az adminisztrátor feldolgozza az általa megadott személyes információkat vagy a személyes információkat, amelyeket a rendszergazda szerzett a megrendelés eredményeként.

Az adminisztrátor feldolgozza az Ön azonosító és kapcsolattartási adatait, valamint a szerződés teljesítéséhez szükséges adatokat.

III. A személyes adatok feldolgozásának jogi oka és célja

A személyes adatok feldolgozásának jogi indoka az Ön és az adatkezelő közötti, a 19. cikk szerinti szerződés teljesítése. b) GDPR, a vagyonkezelő jogos érdeke a közvetlen marketing biztosításában (különös tekintettel a kereskedelmi kommunikáció és hírlevelek küldésére) a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerint; f) GDPR;

Az Ön hozzájárulása a feldolgozáshoz közvetlen marketing biztosítása céljából (különösen kereskedelmi üzenetek és hírlevelek küldése céljából) az Art. a) A GDPR az egyes információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokról szóló 480/2004. sz., Coll. törvény 7. §-ának (2) bekezdésével összefüggésben, áruk vagy szolgáltatások megrendelésének hiányában.

A személyes adatok feldolgozásának célja az Ön megrendelésének feldolgozása, valamint az Ön és az adatkezelő közötti szerződéses viszonyból fakadó jogok és kötelezettségek gyakorlása; megrendeléskor a sikeres megrendelés feldolgozásához személyes adatokra van szükség (név és cím, kapcsolattartás), a személyes adatok megadása a szerződés megkötésének és teljesítésének szükséges feltétele, személyes adatok megadása nélkül nem lehetséges a szerződés megkötése vagy kereskedelmi kommunikáció és egyéb marketing tevékenységek.

Az adminisztrátor részéről a GDPR 22. cikke értelmében automatikus egyéni döntéshozatal van. Ön kifejezetten hozzájárult az ilyen feldolgozáshoz.

IV. Adatmegőrzési idő

Az adatkezelő a személyes adatokat az Ön és az adatkezelő közötti szerződéses viszonyból eredő jogok és kötelezettségek gyakorlásához, valamint az e szerződéses viszonyokból eredő követelések érvényesítéséhez (a szerződéses kapcsolat megszűnésétől számított 10 évig) a személyes adatok marketing, legfeljebb 5 év, ha van ilyen a hozzájárulás alapján feldolgozott személyes adatok.

A személyes adatok megőrzési idejének letelte után az adatkezelő törli a személyes adatokat.

V. Személyes adatok címzettjei (az adatkezelő alvállalkozói)

A személyes adatok címzettjei személyek

- részt vesz áruk / szolgáltatások / szerződéses kifizetések szállításában,

- e-shop és egyéb e-shop szolgáltatások nyújtása,

- marketing szolgáltatások nyújtása,

az adódokumentumok elszámolása céljából, a Szerződésnek és az általánosan kötelező erejű jogszabályoknak megfelelően, amennyiben:

- név és vezetéknév, beosztás,

- postai cím,

- Számlázási cím

- E-mail cím

- telefonos kapcsolattartás,

- banki adatok,

- információk az adminisztrátor teljesítményéről.

Az adatkezelő nem szándékozik továbbítani személyes adatait harmadik országba (egy EU-n kívüli országba) vagy egy nemzetközi szervezethez.

VI. Az Ön jogai

A GDPR-ben meghatározott feltételek szerint

  • személyes adataihoz való hozzáférés joga a GDPR 15. cikke alapján,
  • a személyes adatok helyesbítésének joga a GDPR 16. cikke alapján, vagy a feldolgozás korlátozása a GDPR 18. cikke szerint.
  • a személyes adatok törlésének joga a GDPR 17. cikke alapján.
  • - a GDPR 21. cikke értelmében a feldolgozás ellen tiltakozni kell, és -
  • az adatok hordozhatóságához való jog a GDPR 20. cikke alapján.
  • a feldolgozáshoz való hozzájárulás visszavonásának joga írásban vagy elektronikus úton a III. cikkben meghatározott, a vagyonkezelő címére vagy e-mailjére.

Arra is joga van panaszt nyújtani a Személyes Adatvédelmi Hivatalhoz, ha úgy gondolja, hogy megsértették a magánélethez való jogát.

VII. A személyes adatok biztonságának feltételei

Az adatkezelő kijelenti, hogy megtett minden megfelelő technikai és szervezeti intézkedést a személyes adatok védelme érdekében.

Az adminisztrátor technikai intézkedéseket tett az adattárolás (bejelentkezés, jelszó, víruskereső és tűzfal) és a fizikai adattárolás (zárt helyiség) biztosítása érdekében.

Az adatkezelő kijelenti, hogy csak az általa felhatalmazott személyek férhetnek hozzá a személyes adatokhoz.

VIII. Záró rendelkezések

Az online megrendelőlap megrendelőlapjának elküldésével megerősíti, hogy tisztában van és elfogadja a magánélet feltételeit.

Ön elfogadja ezeket a feltételeket azáltal, hogy online online űrlapon ellenőrzi hozzájárulását. A hozzájárulásának ellenőrzésével tudomásul veszi, hogy ismeri a magánélet feltételeit, és teljes egészében elfogadja azokat.

Az adminisztrátor jogosult megváltoztatni ezeket a feltételeket. A weboldalon közzéteszik az adatvédelmi irányelvek új verzióját, és ezzel egyidejűleg elküldik az adatvédelmi irányelvek új verzióját az Ön e-mail címére, amelyet megadtak az adminisztrátornak.

Ezek a feltételek 2018. május 25-én lépnek hatályba.