Ezek a panaszkezelési szabályok (a továbbiakban: panaszkezelési szabályok ) szabályozzák a társaságunktól a GOURMET COFFEE online boltban vásárolt áruk hibáival kapcsolatos panaszok módját és feltételeit :

A GourmetKava sro, székhelye: Za Kapličkou 1246, 547 01 Náchod,
Cég azonosítója: 037 24 034,
Steuernummer: CZ03724034

a Hradec Králové kerületi bíróság által vezetett kereskedelmi nyilvántartásban, C szakasz, 34628 ügy

Szállítási cím: GourmetKava sro, Manesova 49, 120 00 Prague 2

ügyfélszolgálat CZ: +420 725 556 179

ügyfélszolgálat SK: +421 948 841 050 (O2)

Kapcsolattartási e-mail: [email protected]

1. Milyen hibákért felelősek?

1.1 Eladóként felelõs vagyunk a megrendelt áruk kiszállításáért, és az áruk hibáktól mentesek . Ez azt jelenti, hogy az áruk kézhezvételekor különösen:

- rendelkezik azokkal a tulajdonságokkal, amelyekről közösen tárgyaltunk, amelyeket leírtunk, vagy amelyekre az áruk és a reklám jellegéből adódóan számíthat ;
- megfelelő mennyiségben, méretben vagy súlyban van;
- megfelel a jogi követelményeknek;
- a megadott célra alkalmasak, vagy amelyekre a vásárolt árukat általában használják;
- felel meg a közösen elfogadott minőségnek, és adott esetben a szóban forgó árutípusra alkalmazandó és hatályos jogszabályokban megállapított minőségnek; és
- nincs jogi hibája, azaz az áruk nem rendelkeznek tulajdonjogokkal harmadik felekkel szemben, az áruk pedig az áruk megfelelő használatához szükséges dokumentumokkal és dokumentumokkal vannak ellátva.

Ezenkívül felelősséggel tartozunk a fogyasztók felé annak biztosítása érdekében, hogy ezek a hibák a garanciaidő alatt ne forduljanak elő. A törvényes garanciaidőn túl semmilyen minőségi garanciát nem vállalunk.

1.2 A színárnyalat eltérése a valóságban és az elektronikus kijelző eszközökön nem tekinthető az áruk hibájának. Ha az áruk nem felelnek meg az elvárásainak, ha Ön fogyasztó, akkor az Általános Szerződési Feltételek 5. cikke értelmében az áruk kézhezvételétől számított 14 napon belül visszavonhatja a szerződést.

1.3 Ha az áruk hibája a kézhezvételtől számított hat hónapon belül nyilvánvalóvá válik, az árut a kézhezvétel időpontjában hibásnak kell tekinteni.

2. Mennyi a jótállási idő?

1.2 A fel nem használt fogyasztási cikkek esetében a jótállási idő az áruk kézhezvételétől számított huszonnégy hónap , ha nem a weboldalon A felület hosszabb garanciaidőt biztosított az áruk kísérő dokumentumaiban vagy a reklámban.

2.2 Ha az árukat megjelölték a minimális tartóssági dátummal, vagy egy romlandó árucikkre vonatkozóan azt az időszakot használják, amelyen az áru felhasználható, a jótállási idő ezen időpontig tart.

3. Milyen jogai vannak a hibás teljesítésből?

1.3 A hibás teljesítéshez fűződő jogait a Polgári Törvénykönyv, különösen a 2099–2177. Szakasz, és ha a fogyasztó, a 2165–2144. Szakasz szabályozza.

2.3 Különösen a fenti rendelkezésekkel összhangban a következő jogokkal rendelkezik:

a) Hiányos hozzáadása , ha az árut az előírtnál kisebb mennyiségben szállítjuk, vagy hiányos árut szállítunk, akkor joga van hozzáadni azt, ami hiányzik.

b) Kedvezmény a vételárra , ha az árukon hibás volt, vagy a hiba a jótállási időszak alatt jelentkezett, akkor mindig igényelhet ésszerű engedményt a vételáért.

c) Az áruk vagy az áruk hibás alkatrészeinek cseréjére, az áruk vagy hibás alkatrészek cseréjére mindig szükség lehet , kivéve, ha az aránytalan a hiba természetével (azaz különösen azokban az esetekben, amikor a tárgy azonnali javítása nem lehetséges). A jogot, hogy csere árut tartoznak, ha a hibás rész csak (részben) az áruk. Ha a panasztételi eljárás során arra a következtetésre jutunk, hogy az áruknak csak egy része hibás, akkor azt kicseréljük. Megkövetelik az árucsere áruk nem használt vagy értékesített alacsonyabb áron. Ehelyett kedvezményt igényelhet a vételárra.

d) Az áruk javítása, ha az áruk javíthatók, akkor joga van a hibák ingyenes eltávolításához.   Ha a panasztételi eljárás során kiderül, hogy nem tudjuk javítani az árut, azonnal értesítjük Önt, és választhat más módon a panasz kezelésére.

e) Visszatérítés (visszavonás)

Visszatérítést csak akkor kérhet, ha:
- ha hibás vagy hiányos terméket szállítunk át, a szerződés lényeges megszegését jelenti; vagy
-
nem tudjuk eltávolítani azt a hibát, amely miatt Ön nem tudja megfelelően meghozni az árut használja vagy nem tudjuk cserélni az árukat ezzel a hibával (pl. az árukat már nem gyártják); vagy
- nem tudja megfelelően felhasználni az árut a hiba ismételt előfordulására a javítás után (ugyanazon hiba előfordulása legalább két korábbi javítás után); vagy
- az árukon számos hiba van (legalább három eltávolítható hiba egyidejű előfordulása, amelyek mindegyike akadályozza az áruk megfelelő felhasználását); vagy
- Nem tartjuk be a követelés rendezésének határidejét / a követeléstől számított 30 napon belül nem teszünk korrekciós intézkedéseket.

3.3 Az áruk cseréjének vagy a visszatérítésnek (a szerződéstől való elállás) feltétele, hogy az árut abban az állapotban adja vissza, amelyben megkapta . Kivételek:

a) a hiba feltárására szolgáló ellenőrzés eredményeként állapotváltozás történt;
b)
a hibát felfedezése előtt felhasználta a tárgyra;
c) cselekedete vagy mulasztása miatt nem tette lehetetlenné, hogy a terméket változatlan állapotban visszaküldje; vagy
d) a hibát feltárása előtt eladta, fogyasztotta vagy megváltoztatta a terméket normál használat során; Ha ez csak részben megtörténik, akkor visszaad nekünk azt, amit vissza tud adni, és olyan mértékű visszatérítést nyújt nekünk, amilyen mértékben részesült a dolog használatából.

4. Mikor nem lehet gyakorolni a hibás teljesítéshez fűződő jogokat?

1.4 Nincs joga a hibás teljesítéshez, ha:

- tudta a hibáról, mielőtt átvette volna;
- Ön maga okozta a hibát; vagy
- a jótállási idő lejárt.

2.4 Ezenkívül a jótállási és felelősségi igények nem vonatkoznak:

- az áruk normál használat által okozott kopása;
- hibák, amelyeket az áruk nem megfelelő használata, az utasítások be nem tartása, a nem megfelelő karbantartás vagy a nem megfelelő tárolás okozott;
- a felhasznált cikk hibái megfelelnek a használati vagy kopási szintnek, amely az áruk akkor volt, amikor átvette őket;
- alacsonyabb áron értékesített áruk - csak azzal a hibával kapcsolatban, amelynek esetében az alacsonyabb árat állapodtak meg; vagy
- ha ez az eset természetéből fakad (különösen olyan árukra, amelyek jellegüknél fogva nem képesek ellenállni a garanciaidő teljes időtartamának).

Nem vállalunk felelősséget az olyan személyi sérülésekért, vagyonért vagy árukért, amelyeket az áruk nem megfelelő kezelése vagy nem megfelelő felhasználása vagy gondatlanság okozhat.

5. Hogyan járjon el panasz esetén?

1.5 Panasz velünk, anélkül, hogy indokolatlan késedelem nélkül észlelnék a hibát.

2.5 A panaszokat intézményünkben fogadjuk el , ahol a panaszok elfogadása lehetséges az értékesített áruk választékával kapcsolatban. A panaszok lehető leggyorsabb rendezése érdekében javasoljuk a létesítményünk használatát .

Ha érdekli a dolog javítása, és a hibás teljesítésből eredő jogok időtartamának megerősítése (garanciakártya) jelzi a megjavítandó személyt, köteles igényt benyújtani e személynek. Ez a kötelezettség csak akkor áll fenn, ha az a személy ugyanabban a helyben van, mint mi vagyunk, vagy egy közeli helyen.

3.5 A panaszokhoz javasolt eljárás:

- a követelés gyorsabb feldolgozása érdekében telefonon, e-mailben vagy írásban értesítést küldhet bennünket, lehetőleg az igényelt árukról szóló fényképek küldésével együtt;

- ugyanakkor javasoljuk, hogy tájékoztasson bennünket a választott hibás teljesítési jogról, azaz arról, hogy megfelel-e ennek a panasztételi eljárásnak a hiányzó rész hozzáadásához, árengedményhez a vételárból, áruk vagy hibás alkatrészek cseréjére, javításra, pénz vagy egyéb jogok visszatérítése a jelen panasztételi eljárás és a polgári törvénykönyv szerint

- az igényelt árukat a panasszal együtt vagy utólag (a kézbesítésen kívüli, amelyet nem fogadunk el) kézbesítjük a Mánesova 49, Prága 2 címre (vagy a javítandó személy címére). nem sérült, nem sérült vagy megsemmisült;

- az eljárás megkönnyítése érdekében tanácsos csatolni az árukhoz vásárlási igazolást vagy adódokumentumot - számlát, ha kiállították, vagy más okmányt, amely igazolja az áruk vásárlását, mellékelve a hiba leírását és javaslatot a panasz kezelésére.

A fenti lépések bármelyikének elmulasztása vagy a fenti dokumentumok benyújtásának elmulasztása nem akadályozza meg a követelés jogi feltételekkel történő pozitív kezelését.

4.5 A panasz benyújtásának pillanatában az a pillanat jelentkezik, amikor értesítették a hibát, és gyakorolták az eladott cikk hibáinak felelõsségének jogát.

5.5 A kézbesített panaszról azonnal, összetett esetekben három munkanapon belül döntünk. Ez az időszak nem tartalmazza az ésszerű időtartamot, a termék vagy szolgáltatás típusától függően, amely a hiba szakértői értékeléséhez szükséges. A panaszokat, beleértve a hibák esetleges eltávolítását, indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb a panasz benyújtásától számított 30 napon belül rendezik, kivéve ha hosszabb időtartamra megállapodunk.

5.6 Ha olyan törvényt választ, amely objektív okokból nem adható meg (főleg eltávolíthatatlan hibák esetén vagy áruk cseréje esetén, amely nem lehetséges), azonnal felvesszük Önnel a kapcsolatot. Ebben az esetben a jelen Panaszszabályoknak megfelelően választhat másik törvényt.

5.7 Panasz benyújtásakor írásbeli visszaigazolást adunk ki arról, mikor gyakorolta a jogát, mi a panasz tartalma és milyen módon kezeli a panaszt. Ezenkívül (miután a panaszt rendezték) megerősítést adunk a kezelés dátumáról és módjáról panasz, beleértve a javítás és annak időtartamának megerősítését, vagy a panasz elutasításának írásbeli indokolását.

5.8 A Polgári Törvénykönyvvel összhangban az árukkal kapcsolatos igények benyújtásakor joga van az ésszerűen felmerült költségek megtérítésére. Felhívjuk figyelmét, hogy ezen költségek megtérítésének jogát a hiány igénylésének határidejét követő egy hónapon belül kell gyakorolni.

Ez a panasztételi eljárás 2014. február 13-tól érvényes és hatályos